Dostawca serwisu

Centrum Samochodowe Nivette Sp. z o.o.
ul. Fieldorfa 32 b
03-982 Warszawa

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000255303
Numer  identyfikacji podatkowej: 113-26-36-669
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN